Fiskeplasser Bornholm Vest kyst

Bornholms kyster er allerede kjent for å være et av de aller beste hotspots, når det gjelder fiske etter sjøørret (havørred) i Danmark. De Bornholmske sjøørreter er alle villfisker, som er født og oppvokst på Bornholm. De mange vannløp, bekker og elver som renner inne på øya og ut i sjøen har så flott ørretproduksjon, at det er forbudt å utsette stamfisk – som det eneste sted i Danmark.
Kystfiske på Bornholm er noe av det mest varierende i Danmark. Bornholm byr på lange sandstrender med Nord-Europas fineste sand, som tobis kan velte sig i, men Bornholm byr også på rå og urørte klippeformasjoner, som gir fiskedybder på opptil 10 meter, innenfor fluefiskerens rekkevidde.
Vestkysten består mest av rullestens strender, tangskoger og sandstrender med innslag av store rev og store stener. Lengere nord på vestkysten finner du rå og urørte klippeformasjoner med dypt vann rett utenfor.

OBS!
Ved elvenes utløp i sjøen er det frednings soner, hvor alt fiske er forbudt, og på Bornholm gjelder denne sone med radius på 500 m hele året ved Blykobbe å, Læså og Øleå og i tiden 15/9 – 16/1 dessuten 23 andre vannløp. (Klikk på kartet for full størrelse.)
Utenfor disse tidspunkter er det fullt lovlig, å stå i selve utløpet. Man skal også være meget klar over at sjøørret i gytedrakt (brunfarget fisk) er fredet i tiden 15/09 –29/2 og skal slippes ut igjsn uansett hvor du fisker den. Bemerk at den fargede gytefisk er fredet i en periode som er lengere enn fredningstiden i frednings sonene rundt om de bornholmske elver!Bornholm frednings soner

 

Fiskeplasser på Bornholms vest kyst

Hammer havn, Hammeren og Hammer Odde vest

Fiske strekk langs Hammerknuden og helt til Sandvig, det er dypt vann hele veien rundt. Meget bratt terreng
Det kan fiskes fra moloene ved havnen. Her fanges det sild og ål i sesongen. I hard vind fra vest er selve havnen et fint ørretrevir.
Eller man kan gå nordover langs kysten opp mot Kælderhals. På dette strekk fiskes det ut over meget dypt vann og bunnen består av klippestykker. Man bør utvise forsiktighet ved ferdsel i området. Bratt og ulent terreng.
Lengere nord ved Salomons Kapel til Hammer Odde blir terrenget litt snillere med klippeskjær, små bukter og naturhavner hvor fluefiske kan være veldig giftig.
Parkering:
Fra Sandvig kjøres mot Hammershus (Hammerhavn ligger i Sæne Bugt, som ligger litt nord for Hammershus). Ca. 500 meter før Hammershus, sving høyre til Sænevej. Kjør til havnen. Det er stor parkeringsplass ved havnen.
For å komme til det bratte terreng ved Hammeren kan kjøre mot Hammeren fyr og parkere. Deretter går man mot Hammeren. Det er nedgang til sjøen flere steder, blant annet ved Kælderhals.
For lettere å nå Hammer Odde nord-vest side: Kjør til Allinge så til Sandvik, parkering i enden av Sandlinien rett bortenfor Bølgebadet (badestrand).Følg deretter kyst stien til Hammer Odde fyr.

Møllevig ved Hammerhus slotsruin

Ganske lang rullestens strand med litt tang utenfor. Helt til venstre av stranden finner du et lite platå som det er fint å fiske fra. Utenfor platået er det en del store stein med vann dybde omkring 2m. Her finner du også “hullet”, en liten vik som ender et stykke inn i fjellsiden.
Parkering:
Kjør til Hammerhus slotsruin, parkering ved inngang til ruinen. Følg sti merket Finnedalen til venstre nedenfor slotsruinen mot sjøen ca. 400m.

Finnedalen

Finnedalen nord for Vang by, er spesielt egnet til fluefiske, fordi sjøørreten går meget tett på land, da den interessante bunnen kun strekker seg omkring 50 meter ut. Stranden består av store rullesten og tangskoger på hele strekket. Det fiskes fra Vang Havn og ca. 1 kilometer mot nord. Helt i enden av stranden mot nord er det et fint platå å fiske fra. Fisk også godt rundt de store steiner som ligger noen steder langs stranden. En bitteliten foss finnes også her, kun 40m fra stranden, og Pissebækken, som leverer vannet, er ikke omfattet av noen fredningsperiode, så plassen kan fiskes hele året. Den beste vind her er sydvest. Ta med vadestav.
Plassen er vanskelig å komme til – derfor har man mange ganger plassen for seg selv. Gå-turen er besværlig, så la være å ta for mye utrustning med. Fiske er dog super godt. Bunnen består mest av klipper og store sten. Vading er vanskelig og egentlig er det ikke nødvendig å vade særlig langt ut. Ca. 40-50 meter ute fra kysten kan det fiskes over 6-8 meter dypt vann. Konsentrer fisket omkring de store steinblokker ved Pissebækken.
Parkering:
Kjør vei 159 fra Rønne mot Hasle/Allinge. Passér Hasle og Teglkås. Sving til venstre mot Vang. Parkering nede på havnen. Følg kyst sti langs stranden mot nord. Etter 300m kommer du til Pissebækken.

Pissebækken

Pissebækken

Jons kapel

Jons kapel er en spesiell klippeformasjon med en høyde på opptil 40 meter. 108 trappetrinn fører ned til en klippeavsats, kalt prædikestolen, hvor munken Jon ifølge sagnet, fortalte de hedenske bornholmere om Jesus.
Store rullesten og tangskog som ikke strekker seg langt ut. Stranden er kanskje 30m lang.
Parkering:
Kjør til Hammer havn, parkering ved havnen.

Gines Minde

Gines Minde på vestkysten er enkel å komme til, da man parkerer bilen kun få meter fra vannet. Godt langt strekk til begge sider av parkeringsplassen. På strekket er det store steinblokker, sandbanker og skjær. Kysten er nesten identisk med Finnedalen, dog er det litt lettere å vade her, men fremdeles er det krevende.
Bunnen består av rullesten, og det er flotte tangskoger på hele strekket. Det ligger store steinblokker og skjær som gir mange muligheter for oppsøkende fiske. Rullesteinene gjør det vanskelig å vade langt ut, og vadestav anbefales. Både lokale og turister besøker ofte området, da der ofte står fisk tett på land. Store fisk litt over 5 kg er tatt her.
Parkering:
Fra Rønne kjøres vei 159 mot Hasle og videre mot Allinge. Etter Hasle tar man av til venstre mot Teglkås. Fortsett til Teglkås. Fra den lille hyggelige havn i Teglkås kjøres langs kysten nordover inntil veien stopper. Her kan det parkeres og Gines Minde ligger like nedenfor p-plassen.

Hellig Peder

Vadefiske er kronglete grunnet mange stein og rullestein på det meste av strekket. Til gjengjeld er det gode muligheter for sjøørret, og det tiltrekker en del lystfiskere til denne plass. Det er et ganske langt strekk, så det kan være plass til mange fiskere på plassen, hvis man viser litt hensyn. På strekningen er store steinblokker, sandbanker og skjær blandet med tangområder. 30-40 meter ute er der 4-5 meter dypt. Bemerk frednings sonen fra 16/9 – 16/1 ved Kæmpeå. Frednings sonen gjelder i dette tidsrom 500 meter på hver side av utløpet. Det er fra havnen ved Helligpeder og sydpå forbi utløpet og til 100 meter før utløpet av Ravnebæk. I fredningsperioden kan det fiskes nord for havnen eller ved Ravnebæk og sydover. Der er ingen fredning ved Ravnebæk. Fiske etter den danske “havørred” er best fra medio januar og til slutt april. I de øvrige måneder anbefales sen kveld eller nattfiske med enten spinn- eller fluestang.
Parkering:
Fra Rønne kjøres langs vei 159 mot Hasle og Allinge. Sving til venstre på Teglkåsvej mot Teglkås ca. 1 km etter Hasle. Fortsett et par km langs kystveien til Helligpeder. Det kan parkeres forskjellige steder langs veien før den lille havnen i Helligpeder.

Odde Nord for Hasle

Fisk ved odden og opp til Hellig Peder
Parkering:
Parkering nord på Hasle havn

Klympen

Syd for Hasle havn finner man Klympen. Man kan parkere like ved vannet, og fiske seg opp mot Hasle. Der er gode sjanser helt frem til moloen. De flate klipper gjør det lett å vade, men hold et godt øye med de dype renner som skjærer seg inn i klippen hist og her. De holder fisk, men er ikke morsomme å ramle ned i.
Medlemmene av Fluefiskerne Bornholm lusker jevnlig rundt ved Klympen, og det ikke uten grunn. Blant et utall av fangster er deres nåværende sjøørret klubbrekord på over 8 kilo fanget her. Når vannet er kaldt og det blåser sur vind fra øst, er Klympen stedet, da nettopp denne plass har dypt vann tett på land. Ved fralandsvind føres det varmere bunnvann opp og det kaldere overflatevannet føres ut med vinden.
Parkering:
Kjør ned Klympen veien. Parkering helt nede ved sjøen.

Levka

Levka er et paradis for en sportsfisker simpelthen fordi det er her man fanger godt med sjøørret. Fisket starter ut for huset til høyre for parkeringsplassen. Her er det flatt terreng så ved lav vannstand kan man vade utrolig langt ut. Heretter fiskes der grundig omkring stein oddene og smårevene mot høyre inntil man når det lange rev, hvor man bør bruke en del tid. Både en syd-vest og nordlig vind er glimrende ørret vær her. Levka anbefales av Fluefiskerne Bornholm.
Parkering:
Følg vei 159 fra Rønne mot Hasle. Sving til venstre mot Muleby. Kjør ut til Muleby Købmanden og kjør mot Hasle. Kjør ca. 1 km og sving til venstre på Levkavej. Forsett helt til enden og ned til parkeringsplassen. Husk at sjøørret er fredet fra den 16/9 til den 16/1. Farget fisk er fredet helt frem til den 1. mars.

Sorthat

Midt mellom Hasle og Rønne finnes området Sorthat. Det er store rev, klipper og stein – og veldig mange gode gjemmesteder for sjøørret. Mange av de gode spots på området kan nås med fluestang. Trekker man mot syd ned mod Rønne finnes Blykobbe å. Elven er helårsfredet, så det skal holdes 500m avstand til utløpet. Mot nord finnes et anerkjent område, hvor det til og med er landet laks. Det fiskes på det store rev like nedenfor veien og mot høyre. Til høyre for bukten på den gamle Kul Tip kan en fluefisker nå mange spennende høler og rev. Beste vind er sydvest eller en ren vestavind.
Sorthat hører til favoritt fiskeplassene på vest kysten. Husk å fiske grundig ute på det store rev da det ofte går noe tungt sølvtøy rundt der ute. En god sydvestlig vind er det beste på denne plass. Ofte tas det fisk her over de berømte 5 kilo. Husk: HELÅRSFREDNING VED BLYKOBBE ÅEN og ved Baggeå 16/9-16/1. Husk fredning av fargede fisk frem til den 1/3.
Parkering:
Fra Rønne kjøres langs vei 159 mot Hasle. Fra vei 159 kjøres til venstre mot Sorthat/Muleby. Etter 2-3 km sving til venstre ned Havvej. Kjør ca. 1.km. så når man havet der hvor man kan fiske på dette strekket. Grensen for helårsfredningen starter akkurat der hvor veien går ned mot havet.

Hvide Odde

Terrenget ved Hvideodde ligner mest av alt en ensartet badestrand, men det skal man ikke la seg lure av. Under havoverflaten strekker seg et langt grunt rev med kampestein, rev kanter og tangpletter, som året rundt er et yndet oppholdssted for ørreter. Stedet er forholdsvis lett å vade på og avfiske. Fin vinter og vår lokalitet til spinn fiske og særdeles velegnet til fluefiske – også sommer og høst. Det kan om våren også fanges gode torsk på dette strekk.
Parkering:
Kjør forbi slakteriet og kjør ut til Nordskovs campingplass (Antoinettevej). Kjør forbi og ut til parkerings Plassen og gå ned av skrenten og fortsett ut til høyre og ut til spissen. Dette er Hvideodde. Man kan fra dette sted se ut til Næbbe odde.
Kjør ned Antoinettevej ved campingplassen Rønne nord. Parkering helt nede ved sjøen.
Gå mot høyre til Hvide odde med etterfølgende rev, og Næbbe bukt helt til Næbbe odde til venstre.

Næbbe Odde

Næbbe odde ligger innenfor Byåens frednings sone og fiske er derfor forbudt i tiden 16/9 til 16/1- men resten av året er det fritt fram. Havet har gravet løsmasser fra skrenten så kun store stein ligger tilbake i vannet. Dermed er det skapt et formidabelt sjøørret terreng med optimale forhold for havets sølvblanke jeger. Fiske på selve odden og buktene til begge sider er gode. Man kan vade ut til den store steinen ved lav vann. Husk at fargede fisk er fredet på Bornholm helt frem til den 1. mars. Alle tiders flueplass.
Parkering:
Fra Rønne, kjør langs kystveien 159 mot Hasle. Når man kommer ut til lyskrysset svinges til venstre og inn på parkeringsplassen på slakteriet. Kjør rundt på baksiden og parker bilen. Følg volden ut til havet og så er man på Næbbe odde.