Fiskeplasser Bornholms Nord kyst

Fiskeplasser på Bornholms nord kyst

Bornholm er best kjent for sitt sjøørret fiske i de mere kjølige måneder, hvor sjøørreten både trives og spiser i det brakke vann omkring øya. Siden Østersjøens saltinnhold er så lavt, får ørretten aldri problemer med saltbalansen – uansett hvor kaldt det enn måtte bli.

Nordkysten består for det meste av klipper og skjær men også noe rullestens strender. Noen steder er det platåer som ender brått med dypt vann utenfor.

OBS!
På nord kysten finnes mange elveutløp. Alle elver på nord kysten har fredningssone f.o.m 16/9- t.o.m 16/1. Frednings sonen strekker seg 500m ut til hver side av utløpet.
Utenfor disse tidspunkter er det fullt lovlig, å stå i selve utløpet. Man skal også være meget klar over at sjøørret i gytedrakt (brunfarvet fisk) er fredet i tiden 15/09 –29/2 og skal slippes ut igjen uansett hvor du fisker den. Bemerk at den fargede gytefisk er fredet i en periode som er lengere enn fredningstiden i frednings sonene rundt om de bornholmske elver! Se kart over fredningsoner og elver.(Klikk på kartet for full størrelse)
Bornholm frednings soner

Listed ved Gulehald

Plassen ligger til venstre for havnen og det fiskes på odden (Vesterflej) like ovenfor havnen og til badestranden mot venstre. Fisk mellem de “øyer” som ligger rundt ved odden. De ligger 25-30 meter ute. Man kan fiske tørrskodd fra klippene, en litt lang håv er da å anbefale. En annen mulighet er å fiske fra moloen ved Listed Havn (den ytterste molo). Her er det også mulighet for sjøørret. Men odden til venstre for havnen ved “øyene” er absolutt best. Dybden ved “øyene” er 2-4 meter.
Parkering:
Kjør vei 158 fra Svaneke mot Gudhjem. Ca. 2 km fra Svaneke ligger Listed. Kjør forbi havnen og sving til høyre ved første vei. Fortsett ca. 250 meter hvor det kan parkeres.

Hellig Kvinde

Hellig kvinde er navnet på en liten gruppe bauta stein tett ved Gyldenåens utløp. Av de 11 steiner,
som i dag kan sees, står den største på en liten lav steinrøys. En annen omtrent like så stor stein ligger knekt ved siden av. De resterende 9 mindre stein danner en oval ring.
Parkering:

Bølstad

Ingen beskrivelse tilgjengelig på dette tidspunkt. Se kart markering.
Parkering:

Ypnasted

Vadefisking i stor bukt. Pass på de dype høler og renner. Dybden varierer fra 1-4 meter. Bukten fisker spesielt godt ved lett nordlig vind (pålandsvind). Beste fiske om vinteren og vår. Bunnen består av store stein, skjær og enkelte rev. På høyre side av bukten ute ved spissen er det noen store skjær som ofte holder fisk. Det samme i venstre side av bukten ved “Prædikestolen”. Like utenfor dette skjær er det dypt og til begge sider av skjæret er det primært grunnt.
Parkering:
Kjør langs vei 158 fra Svaneke mot Gudhjem. Passer Bølshavn. Ca 1,5 km fra utkanten av Bølshavn svinges til høyre retning Yppnasted like før bakken. Kjør ned mot Yppnasted og hold mot venstre. Det kan parkeres ved kysten. Du er da midt i bukten.

Klippe skjær

På skrått over parkerings plassen, ligger et klippeskjær, vading på det anbefales kun i klart vann.
Parkering:

Klintebæk

Utløpet av Klintebæk er ikke omfattet av fredning.
Parkering:

Randkløve Skår

Meget dypt tett mot land (7-10 meter). Fisker best sommer og vår. Området består av mange store skjær, og anbefales kun til sportfiskere med gode “klatreegenskaper” – klippene er veldig steile.
Parkering:
Fra Bølshavn kjøres vei 158 mod Gudhjem. Ved Saltuna kjøres ned ved det gamle Randkløve Hotel. Kjør videre langs smal vei til parkeringsmulighet og følg sti ned til kysten.

Saltuna

Fiske ved Kelse åens utløp og til begge sider. Husk fredningen i perioden f.o.m. 15/9 t.o.m. 15/1. Fisk også i buktene ved Saltuna 500m nord for utløpet av Kelse å.
Parkering:

Himmerrigsport

Rett ved Himmerrigsport, som er en lien naturhavn med to utstikkende pynter, renner Tornebæk ut. Tornebæk har ingen frednings perioder så her kan det fiskes hele året. Vær likevel obs på frednings sonene til Kobbe Å (nordover på strekket) og Kelse Å (sydover på strekket) Fisk ved Himmerrigsport, utløpet av Tornebæk, og fisk grundig ved skjærene ved Fittinge.
Parkering:
Kjør langs vei 158 fra Svaneke mot Gudhjem. Ca. 2km etter passering av Kelse Å ved Saltuna, finnes Baltic Seaglass på høyre side langs veien. Kjør inn og parker der. Gå deretter ca.600m sydover langs kysten for å komme til Himmerrigsport.

Kobbe

Fiske ved Kobbeåens utløp og til begge sider. Ved utlæpet er det noen skjær. Husk fredningen i perioden f.o.m. 15/9 t.o.m. 15/1. Vanndybden varierer fra 1-4 meter, og ca. 25 meter ute fiskes over sandbund. Det fanges en hel del sjøørret på dette sted, men det burde også være mulighet for flatfisk.
Parkering:
Kjør langs vei 158 fra Svaneke mot Gudhjem. Kjør gjennom Saltuna. Ca. 3 km etter Saltuna og ca. 700 meter etter 20 km stenen går en liten bro over Kobbeå. Ca. 40 meter før broen kan det parkeres langs liten sidevei til høyre side inn til rasteplassen. Det parkeres således ved Kobbeåens utløp og plassen ligger 20 meter derfra.

Melsted

Fiske ved Melsted åens utløp og til begge sider. Husk fredningen i perioden f.o.m. 15/9 t.o.m. 15/1. Fisk også ut på Guleskær som er en steinrev rett nedenfor småbåt havnen.
Parkering:
Melsted ligger litt syd for Gudhjem. Parkering i småbåthavna i Melsted.

Salene Bugt

Dette er nok et av de mest kjente fiskeplasser på Bornholm. Bukten består av et stort flatt undersjøisk rev. Det kan vades på revet, men vær meget forsiktig. Revet har mange dype høler og selve revet ender brått, og her er det meget dypt. Bruk vadestav og fisk ikke alene. Det kan eventuelt også fiskes fra kysten, hvorfra det ved spinnfiske kan nås ut over 2-2,5 meter vand. Det er dypest på høyre side av bukten tett ved spissen. Her kan man nå ut over 4 meter vand.
Vær oppmerksom på fredning ved utløpet af Bobbeå, som renner ut i midten av bukten. I perioden 15/9 – 15/1 må det ikke fiskes i en zone på 500 meter til hver side av utløpet. Elven renner ut ved en steinsamling og på hver side er det dypt vann hvor det ofte står fisk.
Nord for elven strekker det seg et flere hundre meter langt stein platå som er fint å vade på. Kast langs og rett ut for kysten. Ved en siv bevokst strandstykke ligger en karakteristisk stein som kalles “den flækkede” og rundt den er det verd å fiske grundig. Resten av strekket nordvest på bukten består av stensamlinger, klippepartier, flat bunn, og dype renner som avveksler hverandre. Bruk vadestav kan ikke nevnes for ofte!
Til høyre for elven er det et dypt basseng som ofte holder fisk når vannet er kaldt. Deretter følger et par andre gode steder, som Salene steinen, en kjempeblokk med dypt vann utenfor, rullesteinspynten og skjærene bort mot Hestestenene. Nevnte jeg at vadestav er et must?

Parkering:
Fra Gudhjem kjøres nordover mot Tejn/Allinge. Like etter bygrensen kommer en stor svak sving mot venstre med skog på venstre side. Fortsett et lite stykke på ca. 1 km. Så går veien i et svak sving til høyre – like etter når veien retter seg ut ligger Bobbevej til høyre. Kjør ned Bobbevej. Når veien etter 300 meter deler seg holdes til venstre. Det parkeres i enden rett ved kysten. Og du er midt i Salene Bugt. Dette er nok den enkleste vei til Salene Bugt.
Hvis du vil fiske i den nordlige del av bukten (mot venstre) er det lettere å fortsette rundt bukten i stedet for å svinge ned Bobbevej. Kjør ca. 1 km til, til veien svinger svakt mot venstre og parker ved Storefos. Her er det også et WC for de trengende. Følg stien mot kysten og gå ned trappene som fører ned til nordsiden av Salene bukt.

Røsted

Ta med vadestav. Røstedskjæret er en fremragende fiskeplass som ligger nordover etter Salene bugt. Ved lavt og klart vann, kan det lange rev avfiskes ved forsiktig vading. Men pass på, det finnes store og dype høler man ikke ønsker å falle ned i. Hvis man ikke er kjent eller alene, anbefales det ikke å fiske her i hardt vær. Redningsvest kan være fornuftig.
Parkering:
Offentlig parkering i Storefos. Se Salene Bugt. Ikke gå ned trappene men følg stien til venstre som går til Røstedskjæret ca. 800m.

Sæne Strand eller Offergård

Sæne Strand kalles av de danske sportsfiskere for Offergård. Rett opp for stedet over hovedveien ligger en gård som heter Offergård, derav navnet. Strekket består av lave klipper vekslende med flate rev og dype renner. Fisket både til høyre og venstre, men spesielt ved og utenfor steinsamlingen rett forut. Fint fluefiske område.
Parkering:
Parkering i avstikkervei ved et vannteknisk anlegg med en jernbom som ikke må blokkeres. Herfra går en sti ned den bratte skrenten.

Døndalen

Ganske stor bukt med rullesten og tangskog.
Vær oppmerksom på fredning ved utløpet av Døndalen Å, som renner ut omtrent i midten av bukten.
I perioden 16/9 – 16/1 må det ikke fiskes i en sone på 500 meter til hver side av utløpet.
50m rett ut for elven slutter et stein rev, som strekker seg sydover og skrått innover. Bassenget mellom revet og kysten er en sikker fiskeplass ved pålandsvind og ved lav vannstand kan man vade ut og stå på selve revet. 100m til høyre for elven er det en liten naturhavn , hvor man kan fiske både til høyre og venstre.
330m til høyre for elven og 20m ute i sjøen, finner du to store undersjøiske steinblokker hvor det kan stå fisk.
Parkering:
Følg vei 158 nordover 6,7km fra Gudhjem sentrum. Du er nå kommet til Døndalen. Sving inn til venstre i bunnen av Døndalen til parkeringsplass. Gå over veien og ned til Døndalen bukt ca. 100m.

Tejn, Tejn Å og Stammershalle

Tejn Å med betydelig sjøørret oppgang og veldig variert kyststrekning med klippeskjær, viker og små sandstrender har gjort denne strekning til en populær fiskeplass. Strekningen nord for Tejn er fint for fluefiske.
Ved Tejn Å gjelder frednings sonen fra 16/9 – 16/1, men yttermoloen på havnen ligger utenfor frednings beltet, og det er faktisk en god fiskeplass.
Fra Bredeskjær til Jydeskjær er det mange fine standplasser for sjøørreten.
Parkering:
Parkering finnes ved småbåthavnen i Tejn. Eller du kan parkere i enden av Bådstadvej ca. 1km etter Stammershalle Badehotel langs vej 158, hvis du kjører fra Tejn.

Løsebæk til Sandkås

Syd for Allinge, fra Løsebæk til Sandkås er et fint fiskestrekk som bør prøves ut. Området består av små viker, flate strender, klipper og skjær som avløser hverandre.
Parkering:
Parkering på havnen i Allinge. Gå deretter sydøst langs kysten. Et lite stykke etter havnen starter en kyststi du kan følge hele veien til Sandkås. Du kan også parkere i Sandkås ved Gilbertstrædet, 50m fra kysten, og gå nordover.

Kampeløkke og Møllenæs

Det kan fiskes på Skanse (revet litt nord for den lille båthavnen). Eller på Møllenæs litt syd for båthavnen. Området rommer en rik bestand av sjøørret. Vær oppmerksom på, at det er fredningssone ved Kampeløkke Å, som har utløp like til høyre ved siden av båthavnen. Fredningen gjelder i perioden 16/9-16/1 og for et område på 500 meter til hver side av utløpet.
Parkering:
Kør langs vei 158 (Gudhjem-Allinge/Sandvig). Fra Allinge sentrum kjøres knappe 1 km. Sving deretter ned liten vei til høyre mot båthavnen. Veien ned til båthavnen ligger like ovenfor Stadion (Stadionvej på venstre hånd). Det kan parkeres ved havnen. Gå til venstre (nordover) ca 500 meter til Skanse.

Hammer Odde (nord siden)

Klipper og små viker med dypt vann utenfor.
Parkering:
Kjør til Sandvig, parkering i enden av Sandlinien rett bortenfor Bølgebadet (badestrand). Herifra starter kyststi som går rundt hele Hammer Odde.