Fiskeplasser Bornholms Øst kyst

Fiskeplasser på Bornholms øst kyst

Alle de gode fiskeplasser ligger rundt om øya som perler på en snor, her på denne side beskrives favorittplasser på øst kysten.

Øst kysten består mest av sandstrender med rev og renner, ålegress og tangskoger.

OBS!
Ved elvenes utløp i sjøen er det fredningssoner, hvor alt fiske er forbudt, og på Bornholm gjelder denne sone med radius på 500 m hele året ved Blykobbe å, Læså og Øleå og i tiden 15/9 – 16/1 dessuten 23 andre vannløp.(Klikk på kartet for full størrelse.)
Utenfor disse tidspunkter er det fullt lovlig, å stå i selve utløpet. Man skal også være meget klar over at sjøørret i gytedrakt (brunfarvet fisk) er fredet i tiden 15/09 –29/2 og skal slippes ut igjen uansett hvor du fisker den. Bemerk at den fargede gytefisk er fredet i en periode som er lengere enn fredningstiden i frednings sonene rundt om de bornholmske elver! Bornholm frednings soner

Broens Odde og Broens rev

Vadere må på. Fra parkeringsplassen kan det fiskes på et langt godt strekk til venstre hele veien rundt om Broens Odde til Broens Rev. Ved Broens Rev ligger et stort rev som går over 100 meter ut. Gode mulighter for sjøørret på revet og revkantene. Pass på ved vading. Ved parkeringsplassen og bort mot Odden (til venstre) består bunnen av flat skiferbunn, som er behagelig å vade på. Til høyre for parkeringsplassen og mot Stavnshavn er også et super godt strekk med varierende bunn med sandflekker, stein, blæretang og enkelte små rev. Alt i alt et knall godt kilometerlangt strekk etter sjøørret.

Parkering:
Følg skilt til Snogebæk. Kjør mot havnen langs Hovedgade. Sving inn Turistvej, og fortsett langs denne inntil stor parkeringsplass rett ved kysten.

Bøjerenden

I bukten Syd for Snogebæk havn finner man et flatt stein platå som er lett å vade over, men vær obs, en tredjedel inne i bukten strekker en dyp renne seg inn i stein platået. Avhengig av vindretningen skal man vade ut langs rennen på enten høyre eller venstre side. Bøje – renden (den var tidligere avmerket med en bøye) holder nesten alltid på en stim mindre blanke grønnlendere, men hvert år landes det også store blankfisk her.
Parkering:
Følg skilt til Snogebæk. Kjør mot havnen langs Hovedgade. Sving inn Turistvej, deretter til venstre ned veien Bøjerenden og fortsett ned denne til en liten parkering like ved vannet.

Salthammer Odde

Vadefiske på det mindre steinrev til venstre for Snogebæk havn. Til tider fanges mange mindre men livlige sjøørret på dette rev, spesielt i de kalde måneder av året. Det er kanskje plass til maks 2-3 sportsfiskere på revet.
Parkering:
Kjør til havnen i Snogebæk. Det kan parkeres ved havnen. Salthammer Odde er stein revet nord for havnen (til venstre for havnen). Der er ca. 150 meter fra parkering til plassen.

Lange Skanse, Balka strand

Søbækken er omfattet av fredning fra den 16/9-16/1. Men det berører ikke sportsfiske på områdets beste plass- Skansen, hvor det på grunn av fuglereservatet allikevel kun må fiskes på et begrenset område. Det må ikke fiskes på strekning fra Søbækkens utløp ved Nexø Havn og ned til Lange Skanse. Fiskestrekket går derfor fra selve Lange Skanse og syd på mot Balka. Fra den anviste parkeringsmulighet kan det herifra fiskes ca. 400 meter til hver side. På grunn av flate stein og rev er det her et behagelig vade terreng som er optimalt for ørret revir.
Parkering:
Kjør mot Snogebæk. Sving til venstre mot Neksø og forbi campingplassen man møter like utenfor Snogebæk. Sving til høyre ned Boulevarden. Ved enden kjøres til venstre til Strandvolden. Fortsett langs Strandvolden til det i en sving kommer en grusvei. Kjør langs grusveien. Ca 300 meter fremme kan det parkeres på en liten sidevei. Selve spissen av Skansen ligger ca. 400 meter til venstre (retning nordover).

Svenskehavn

Ingen beskrivelse tilgjengelig på dette tidspunkt. Se kart markering.
Parkering:

Guldhals batteri

Ingen beskrivelse tilgjengelig på dette tidspunkt. Se kart markering.
Parkering:

Øyene ved Flisebæk

Cirka 100 meter på hver side av Flisebækkens utløp ligger 2 små “øyer” i form av store klippeblokker. Øyene ligger ca. 25 meter ut fra kysten, og er ganske flate. Fisk grundig ved disse øyer, da det ofte står sjøørret nettopp her.
Parkering:
Kjør langs vei 158 fra Nexø mot Svaneke. Flisebæk ligger like før Årsdale. Like før “bygrensen” starter, er det en mindre vikeplass/p-plass på høyre side. Her kan det parkeres. Det er like ved Flisebækken, og like ved starten av en klynge hus på 6-7 stykker. Fra p-plassen går man ned til kysten, og du er så like ved Flisebækkens utløp.

Hullenakke

Ingen beskrivelse tilgjengelig på dette tidspunkt. Se kart markering.
Parkering:

Grisby

Strekket består av skjær, rev, viker og pynter. På denne strekning trekker sjøørreten ofte inn på grunnen etter mat. Vær forsiktig ved vadefiskeri.
Parkering:
Kjør langs vei 158 fra Nexø mot Svaneke. Passèr Årsdale. I Grisby tar man til høyre inn på Aarsdalevej. Det parkeres i enden av veien. Eller det kan parkeres hensynsfullt ved landeveien.

Fenne Odde

Ingen beskrivelse tilgjengelig på dette tidspunkt. Se kart markering.
Parkering:

Svaneke fyr

Ingen beskrivelse tilgjengelig på dette tidspunkt. Se kart markering.
Parkering: