Fiskeplasser Østfold

1. Jeløya

Østsiden (Mossesundet): En del brakkvann med mye fisk på vinter/vår. Fisken blir generelt tynnere jo nærmere utløpet av Mosseelva man kommer. Kjellandsvik og Kongshavn er gode fiskeplasser.  Vestsiden mot Oslofjorden: Saltere vann, lengre mellom fiskene, men med høyere gjennomsnittsvekt. Området ved Nes Camping og Gullholmsundet sør for Tronvik er gode fiskeplasser.  Nes på Jeløy er et flott friluftsområde, med spesielle bergarter og mange fine strender. Nesbukta er en nordvendt fin langgrunn sandstrand. Sundet ved Bevøya, på Jeløyas nordspiss, kan også levere sjøørret. Her er det sterk strøm i vannet.

2. Larkollen

Strendene rundt Larkollen camping er et populært fiskeområde, særlig halvøya Danmark på sørsiden av campingplassen. Bukta innenfor Evjesundet nord for Larkollen, samt Rørvikbukta i selve Larkollen kan også være gode plasser for sjøørret.

3. Oven

Oven er en halvøy rett sør for Larkollen med mange holmer, skjær og bukter. Hestholmen på nordsiden, samt sandstrendene Husebystranda og Storesand på sørsiden er interessante fiskeplasser.

4. Foten

Foten ligger vest for Fredrikstad. Varierte dybdeforhold. Bergnabben ved moloåpningen inn til båthavna kan være meget bra på våren. Partiet på østsiden av Strømtangen er også en spennende fiskeplass. Her er vannet for øvrig veldig brakt fordi det vestre utløpet av Glomma munner ut like i nærheten.

5. Kråkerøy

Mange fiskeplasser, men ofte ørret av beskjeden størrelse. Et unntak er når silda trekker nær land og inn i buktene. Da følger den store sjøørreten etter. Bjørnevågkilen, Sauholmene og Puttesund like sør for Kråkerøy er gode fiskeplasser.

6. Hvaler

Hvaler har veldig mange fine fiskeplasser. Vestsiden av Vesterøy, med Kuvauen og Guttormsvauen er noen eksempler. Salt og krystallklart vann.    Lenger øst ligger Asmaløy, med mindre salt vann og oftest mer farge i vannet. Pikesten utenfor Bratterstø på vestsiden av Asmaløy er en god plass. Likeledes Listranda øst på øya, samt Skipstadsand.

Kirkøy er Hvalers største øy. Buktene ved Storesand og Ørekroken på sørsiden er kanskje de mest populære fiskeplassene.  Hele området mellom Homlungen og Storesand er også en god plass.. Ankomstmessig er vel å kjøre til Storesand det letteste. Der er det parkeringsplass. Går du ut på venstre side av stranden, kommer du ut på et svaberg. Der er det bra å kaste med flue. Mange fine skjær like utenfor.

7. Grimsøya

Ingen øy i vanlig forstand, men kan muligens kalles en halvøy. Svartskjæra ved Dusa holder alltid fisk. Prøv også de mange kanalene og småbassengene mellom skjærene. Generelt fisk av moderat størrelse. Rett nord for Dusa er vika ved Bjerkholmen vel verdt et besøk, samt Grimsøykilen på nordsiden av Grimsøya