Torsk Mjølsekken

By  |  0 Comments

Denne Søndagen gikk turen til Mjølsekken. Denne fiskeplassen ligger ca. 1km etter Ingierstrand, Oppegård kommune. Her kan det være litt strøm før og etter flo og bunnen består av tang og ispedde flekker av sand. Ikke særlig dypt, kanskje 2-3 meter i kastehold fra land. Bandt på en salmon pink pattegris på krokstørrelse 6. Etter et par kast bet det på en torsk ca. 10m fra land. Etter en kort kamp ble den forsiktig landet på svaberget. Fisken ble fotografert og sluppet ut igjen etter 15 sekunder.

Sjøørreten uteble også denne gangen.

 

Bilder av fiskeplassen:

 

Mjølsekken Oppegård

Mjølsekken Oppegård

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply